Groei crowdfunding in Nederland neemt af

Groei crowdfunding in Nederland neemt af

Volgende fase in ontwikkeling crowdfunding vraagt om actie

In de eerste helft van 2016 werd in Nederland voor 86 miljoen euro aan crowdfunding opgehaald. Daarmee groeit crowdfunding in Nederland opnieuw, maar beduidend minder snel dan de afgelopen 5 jaar het geval was. In totaal werden afgelopen halfjaar meer dan 2700 projecten en ondernemingen succesvol gefinancierd. Dat blijkt uit onderzoek van crowdfunding adviesbureau Douw&Koren, dat oproept tot actie om crowdfunding verder te doen groeien.

 

86 miljoen euro crowdfunding in de eerste helft van 2016

Meer dan 700 ondernemingen haalden in de eerste helft van 2016 tezamen meer dan 67 miljoen euro op via crowdfunding, met als gemiddeld succesvol opgehaald bedrag 94.000 euro. Voor creatieve projecten, zoals films, muziek en theater, bedraagt het totaal opgehaalde bedrag 8,9 miljoen euro met een gemiddelde bedrag per project van 16.000 euro. Voor maatschappelijke projecten, zoals een speeltuin of schoolproject, is het totaal opgehaalde bedrag 8,1 miljoen euro en bedraagt het gemiddelde bedrag per project 6.400 euro. Middels consumentenleningen, zoals voor een auto, opleiding of verhuizing, is afgelopen halfjaar 1,7 miljoen euro gecrowdfund met een gemiddelde van 10.000 euro per crowdfunding campagne.

Het ‘gewone’ midden- en kleinbedrijf

Op Crowdfunding Day afgelopen 25 mei werd de maatschappelijke relevantie van crowdfunding volop bejubeld. Minister-president Rutte zei daar: “Crowdfunding is nieuw en energiek. Het is georganiseerde toegankelijkheid. Meer en meer wordt crowdfunding ook een reguliere financieringsbron voor het gewone midden- en kleinbedrijf.” Wereldwijd neemt crowdfunding een steeds grotere rol in het financieren van ondernemingen en projecten.

Afname van groei

Ondanks de groei van crowdfunding voor creatieve en maatschappelijke projecten, is de totale markt weinig gegroeid ten opzichte van de tweede helft van 2015. Dat komt doordat crowdfunding voor ondernemingen afgelopen halfjaar bijna niet groeide. ‘Dat de groei van crowdfunding afneemt verbaast ons niet,’ aldus Simon Douw van crowdfunding adviesbureau Douw&Koren. ‘Crowdfunding is uit de pioniersfase. Om de groei door te zetten, is het noodzakelijk om ook het brede MKB, en dus niet alleen de early adopters, te laten zien dat crowdfunding ook voor hen kan werken. Want hoewel vrijwel iedereen inmiddels van crowdfunding heeft gehoord, is het toepassen ervan voor velen nog abracadabra. In het voorlichten van deze grote groep ligt een belangrijke uitdaging voor de crowdfunding markt, adviseurs en overheden.’

Oproep tot transparantie

Ook zijn het afgelopen jaar een aantal keer vraagtekens gezet bij de omgang van crowdfunding platforms met de risico’s van crowdfunding. Zo is op de meeste crowdfunding platforms niet zichtbaar hoeveel van de via het platform gecrowdfunde ondernemingen hun crowd konden terugbetalen, en hoeveel rendement investeerders gemiddeld behaalden via het platform. Gijsbert Koren van crowdfunding adviesbureau Douw&Koren: ‘Dat wekt argwaan. Transparantie is essentieel voor elke onderneming die gebruik maakt van crowdfunding. Hetzelfde geldt voor de crowdfunding platforms waarvan zij gebruikmaken. Door transparantie kan het vertrouwen van gebruikers behouden en vergroot worden en kan crowdfunding zich blijvend onderscheiden van andere vormen van financiering.’

“CineCrowd heeft qua omzet het meest succesvolle (half)jaar tot dusver achter de rug. We hopen dit jaar tegen de miljoen euro uit te komen.  Het komende jaar gaan we ons richten op de verbreding van ons platform. Naast het crowdfunden van films maken we het voor makers ook mogelijk om hun gerealiseerde films op ons nieuwe VOD-kanaal te zetten. Tevens voegen we een blogfunctie toe aan de site hetgeen een plek moet worden voor inspiratie, debat en verdieping voor crowdfunding en filmontwikkelingen.” – In-Soo Radstake, Cinecrowd

“Collin Crowdfund zet haar groei onverminderd voort met de mix van optimale automatisering en inzet van de gewaardeerde ‘mensfactor’ in de vorm van haar ervaren Crowdfund Coaches. Dat de crowdfunding business zich positief ontwikkelt en volwassen wordt, blijkt uit de groeiende interesse in samenwerking vanuit bestaande partijen uit de finance-sector. Collin werkt onder andere samen met Rabobank en verrijkt daarmee de toegankelijkheid voor passende financieringsmogelijkheden ten behoeve van het MKB.” – Jan-Willem Onink, Collin Crowdfund

“Los van het faciliteren van een online kredietplatform voor consumenten, richt CrossLend zich op samenwerkingen met financiële instellingen. In feite ondersteunen we de banken in een transformatie naar een p2p kredietverstrekkingsmodel. Het gevolg hiervan is dat banken meer kredietverzoeken kunnen accepteren ondanks balansbeperkingen of hoge operationale kosten. Dit doen we met onze 1:1 kosten efficiënte en transparante securitisatie structuur.” – Philip Niemeyer, Country Manager CrossLend

“Ondernemen is risicovol: een zieke werknemer, vertraagde vergunningen, onvoorziene kosten. Die zijn nooit volledig in te dekken met garanties of te voorzien met een ratingsysteem. Dan komt het aan op de relatie tussen ondernemer en investeerder. Ondernemers moeten hun investeerdersgroep betrokken houden en in begrijpelijke taal uitleggen wat ze doen. Crowdfunding is fantastische marketing voor je bedrijf, maar niet als je alleen met hoge rentes en zekerheden schermt.” – Mark Laagewaard, CrowdAboutNow

“Het omdenken voor ons als platform gaat over relevant zijn en blijven voor ondernemers op financieel, ecologisch en sociaal vlak.” – Alexander van Loon, Adjunct Directeur Marketing a.s.r. (initiatiefnemer van crowdfunding platform Doorgaan.nl)

“Het afgelopen halfjaar hebben wij 130 bedrijven (vergelijk 1e halfjaar 2015: 56) kunnen voorzien van een passende financiering. We hebben ons kredietmodel verder ontwikkeld waardoor de vaststelling van de rente nog beter aansluit bij de verhouding tussen risico en rendement. Hierdoor kunnen wij nog sneller tot een kredietbesluit komen voor een ondernemer (binnen 48 uur!).”  – Jeroen Broekema, Country Manager Funding Circle Nederland

“Geldvoorelkaar.nl heeft als pionier en grondlegger van crowdfunding voor het MKB ruim 1000 projecten gefund met een gezamenlijk volume van 86 Miljoen Euro. Met de recente introductie van 3 nieuwe leen en investeringsmodellen verwachten wij een verdere  significante groei te kunnen realiseren. Op het vlak van innovatie zullen in de tweede helft van het jaar twee nieuwe leenvormen geïntroduceerd worden. Met dan totaal 6 verschillende leenvormen kunnen we samen met onze zakenpartners (accountants en mkb adviseurs) de ondernemers en investeerders optimaal van dienst zijn.” – Edwin Adams, Geldvoorelkaar

“Gerenommeerde Horeca kiest steeds vaker voor het positieve imago van crowdfunding.” – Keimpe Tuinenga, Horeca Crowdfunding

“Bankvrij financieren staat nog steeds in de kinderschoenen. Ondernemers en hun financieel adviseurs krijgen steeds meer grip op het fenomeen crowdfunding. Voor leningen tot 1 miljoen euro zijn ondernemers meer en meer aangewezen op platforms zoals Kapitaal Op Maat. Geld is niet het probleem, dat is in voldoende mate bij de crowd aanwezig. Dus ondernemer: KOM maar op met die financieringsaanvraag!” – Pim van de Velde, Kapitaal op Maat

“Lendahand zet ook in 2016 de opmars voort. Met een gemiddelde toename van ruim 20% per maand in volume behoren we tot de snelste groeiers in de markt. Steeds meer uitleners in Nederland weten ons te vinden en gezamenlijk financieren ze maandelijks zo’n 75 bedrijven in opkomende landen. Tegelijkertijd hebben we een AFM-vergunning aangevraagd, waarmee we onze website ook kunnen lanceren in andere Europese landen. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Ook zullen we in de komende maanden nieuwe proposities gaan aanbieden, waarmee uitleners meer keuze hebben uit producten met verschillende risico/rendementsverhoudingen.” – Peter Heijen, oprichter Lendahand

“Wij zien begin 2016 bevestigd dat het bedrijfsmodel van crowdlending echt werkt, ook in Nederland. De toetreding van de ‘gevestigde orde’ op onze markt is daar een teken van, maar ook de groei van het aantal verkooppartners en investeringspartijen dat met ons samenwerkt. Die partijen profiteren enorm van Lendico’s kennis als voorloper op de markt van innovatieve financieringsvormen.” – Sven van El, Lendico Nederland

“De eerste helft van 2016 zijn we weer hard gegroeid bij Oneplanetcrowd zowel in opgehaalde gelden als aantal funders. De strategie om meer samen te werken met partners hebben we doorgezet. Wat heeft geresulteerd in een mooie nieuwe samenwerking met Rabobank. Komend jaar zullen we samen met partners ons investeringsaanbod verder uitbreiden met energieprojecten en duurzaam vastgoed. Ook zijn we heel trots op onze succesvolle campagne met Peerby. Zo hebben zij niet alleen een recordbedrag van 2 miljoen euro opgehaald maar hebben zij ook meer dan 1000 funders aan zich weten te binden. Een beter marktbewijs is er niet!” – Marieke Kamphuis, Oneplanetcrowd

“De crowdfundmarkt is zich verder aan het professionaliseren, met meer aandacht voor de investeerders en beheersing van de risico’s.” – Vera van Kesteren, Voordegroei

“We merken dat voor veel initiatiefnemers van culturele projecten het ‘betrekken’ van publiek een belangrijker argument is dan de daadwerkelijke financiering. Wij juichen dit bij voordekunst van harte toe. De relatie tussen publiek en kunst stimuleren is voor ons het belangrijkste doel, crowdfunding zien wij hiervoor als een geschikt middel.” – Roy Cremers, voordekunst

“Het aantal campagnes en donaties op Voor je Buurt is het laatste half jaar sterk gegroeid. Crowdfunding voor buurten, dorpen en steden wordt steeds meer ingezet door bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Lokale overheden beginnen ook te zien dat crowdfunding een aanjager is voor de transitie van burger- naar overheidsparticipatie. Steeds meer overheden en fondsen worden ook actief onderdeel van de community. Het begin is er.” – Martijn Arnoldus, Voor je Buurt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *