Crowdfunding voor musea en erfgoed: van ééndagsvlieg naar structurele strategie

Crowdfunding voor musea en erfgoed: van ééndagsvlieg naar structurele strategie

Jaarlijks verdubbelt de omvang van crowdfunding in Nederland en groeit het gebruik van crowdfunding in de creatieve sector enorm: in 2015 was 9,7 miljoen euro bestemd voor creatieve projecten. Uit onderzoek dat we deden in opdracht van Rijksdienst van Cultureel Erfgoed blijkt dat slechts een klein deel, namelijk 4,5%, is bestemd voor musea en erfgoed. Terwijl crowdfunding voor creatieve projecten ieder jaar toeneemt, lijken musea en erfgoed niet mee te gaan in deze groei. De groeiende behoefte aan financiering, interactie met de doelgroep en het vergroten van draagvlak vormen genoeg redenen voor musea en erfgoed om aan de slag te gaan met crowdfunding.

In het onderzoek (hier te downloaden) signaleren we een aantal onbenutte kansen voor musea en erfgoed:

1. Crowdfunding om betrokkenheid en zichtbaarheid te creëren

De meerwaarde van crowdfunding voor musea en erfgoed wordt nog onderschat. Momenteel wordt crowdfunding nog veel gezien als enkel financiering, maar middels crowdfunding kunnen musea en erfgoed ambassadeurs aan zich binden die meebouwen aan het succes van een campagne. Daarnaast biedt crowdfunding mogelijkheid tot het bereiken van nieuwe doelgroepen, het overtuigen van fondsen het verbeteren van het imago van musea en erfgoed.

2. Crowdfunding in samenwerking met een kunstenaar of particulier

Een aantal individuen startten in 2015 vanuit eigen initiatief een crowdfunding campagne voor een museum of erfgoed organisatie. Deze projecten werden niet gestart vanuit musea of erfgoed zelf. Een interessante kans voor musea en erfgoed om hun naam hier aan te koppelen, een nog groter publiek te trekken, media aandacht te verkrijgen en nieuwe doelgroepen te bereiken.

3. Crowdfunding als onderdeel van fondsenwerving strategie

Musea en erfgoed kunnen slimmer gebruik maken van crowdfunding door dit als onderdeel van een fondsenwervingsstrategie te zien. Momenteel wordt crowdfunding nog te veel als incidenteel project gezien, maar door crowdfunding op te nemen in de marketing strategie en het meerdere malen toe te passen kan de betrokkenheid en zichtbaarheid toenemen. Bovendien kan door het creëren van draagvlak makkelijker zijn om grote bedragen op te halen of om externe financiers te overtuigen.

Deze kansen worden uitstekend benut door bijvoorbeeld het Louvre in Frankrijk. Sinds 2010 is het Louvre al zes crowdfunding campagnes gestart en blijkt crowdfunding structureel onderdeel van hun (marketing) strategie te zijn. Met hun laatste campagne haalde het Louvre 600.000 euro op bij meer dan 4.300 donateurs. In 2015 zagen we de dat Slot Zuylen voor de aankoop van Chinese knikpoppen voor een tweede maal gebruik maakte van crowdfunding. Maaike Kraaijenbrink, projectleider van de crowdfunding campagne, ziet de meerwaarde van crowdfunding voor het museum en geeft aan crowdfunding zeker om het jaar in te willen zetten voor bijvoorbeeld restauraties van bijzondere stukken uit hun collectie.

De aankoop door het Louvre van deze twee beelden van ivoor werden mogelijk gemaakt door een crowdfunding campagne.

Dit zijn echter uitzonderingen, in Nederland zien we dat musea en erfgoed vaak terugvallen op de ouderwetse manier van het verkrijgen van donaties middels vriendenacties. Deze vrienden acties behalen niet altijd voldoende resultaat om dat er geen concreet doel binnen een afgebakende periode is gesteld. Uitdaging voor musea en erfgoed is om crowdfunding in te zetten om meerwaarde en betrokkenheid te creëren.

Traditionele donatie-vormen binnen musea en erfgoed tonen aan dat de omgeving bereid is om te steunen. Uitdaging is om deze support zo in te zetten, dat klanten en vrienden als ambassadeurs worden ingezet bij een crowdfunding campagne om een nog groter netwerk aan te boren. Zo kunnen musea en erfgoed zich nog beter naar buiten profileren, waardoor zelfs aanvullende fondsenwervers kunnen worden overtuigd.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *