Crowdfunding in Nederland 2014


Crowdfunding in Nederland 2014

In 2014 werd in Nederland 63 miljoen euro via crowdfunding opgehaald. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2013. In 2014 werden meer dan 2000 projecten en ondernemingen succesvol gefinancierd. In totaal is in Nederland in de afgelopen jaren meer dan 100 miljoen euro via crowdfunding opgehaald.

 


Meld je aan en download het volledige rapport

De crowdfunding platforms over 2015

Wat zal 2015 ons brengen? We vroegen het de crowdfunding platforms! Dit zijn hun prikkelende visies en ambitieuze doelstellingen:


“Wellicht werd de potentie van crowdfunding op de korte termijn nog wat overschat. Het was vooral iets voor hippe gadgets en innovators. We zien echter dat crowdfunding steeds meer mainstream wordt en een serieus alternatief voor hoe we goede initiatieven die de wereld een stukje beter maken samen organiseren en financieren.” – Bart Lacroix, 1%Club


“Collin verwacht voor 2015 meer dan een verdubbeling van de crowdfinance markt. Gezien ons startmoment (medio 2014) zal onze relatieve groei nog veel forser zijn. Maar voorop blijft voor ons staan: kwaliteit!” -Jeroen ter Huurne, Collin Crowdfund


“De sector kent twee uitdagingen: De eerste is om rendabele modellen te vinden die het voor platforms mogelijk maken om duurzaam (op eigen kracht, zonder externe investeringen) op de been te blijven. De tweede is om binnen de beperkte kostenruimte werkende modellen voor risico inschatting te kunnen hanteren die de risico’s voor de investeerders dusdanig klein houden dat de opbrengsten van hun investeringen conform de gewekte verwachtingen zijn.” – Tom Vroemen, CrowdAboutNow


“Het afgelopen jaar hebben we met enkele aansprekende projecten de meerwaarde van crowdfunding voor natuurprojecten laten zien Crowdfunding is een sterk instrument gebleken waarbij de campagnes voor de initiatiefnemers niet alleen geld maar ook betrokken donateurs opleveren. Draagvlak voor natuur wordt hiermee zichtbaar. In 2015 bouwen we samen met onze partners verder aan het platform en aan het ondersteunen van natuurinitiatieven.” – Arjan Klopstra, Crowdfunding voor Natuur


“Dit jaar gaan nog meer ondernemers op zoek naar alternatieve financieringsvormen. Ook in 2015 vindt ondernemersverzekeraar De Amersfoortse dat goede ideeën een kans moeten krijgen. Op doorgaan.nl kunnen startende en bestaande ondernemers hun idee aan het Nederlandse publiek presenteren. De Amersfoortse geeft ondernemers een steuntje in de rug door mee te investeren en ze een podium te bieden.” – Doorgaan


“De sleutel tot verdere groei van duurzame energie in Nederland is het vergroten van draagvlak door het betrekken van burgers. In het Energieakkoord staat dan ook het voorstel om burgerparticipatie wettelijk te verankeren. Crowdfunding is dé manier om burgers financieel te laten participeren in projecten. Wij verwachten dan ook dat het crowdfunden van duurzame energie projecten in 2015 alleen maar zal toenemen.” – DuurzaamInvesteren


“Geef Onderwijs gaat in 2015 nog meer meer zinvolle, creatieve en duurzame dingen mogelijk maken in het onderwijs. Eind 2015 zal elke school in Nederland weten wat crowdfunding kan betekenen voor betrokkenheid, ondernemerschap en enthousiasme binnen het onderwijs. – Carel Kuiper, Geef Onderwijs


“Er ontstaan steeds meer crowdfunding platforms die bij de start vaak (te) fors in het platform en de overhead investeren om ‘snel geld te maken’. Deze platforms bouwen op den duur een te hoge schuld op, waardoor ze het op de lange termijn niet meer redden en soms zelfs failliet gaan.” – Dennis Davies, Geeferom


“In 2015 verwachten we een verdere aanzienlijke stijging van volumes in Nederland. Crowdfunding is als begrip inmiddels niet meer weg te denken. Verdere professionalisering van de sector, als ook de grotere “awareness” bij belangrijke marktpartijen die crowdfunding inmiddels als serieus alternatief zien voor reguliere financieringen, maakt dat de volumes van individuele projecten als ook van de totale crowdfunding-markt verder zullen toenemen.” – Martijn van Schelven, Geldvoorelkaar


“In 2015 verwachten wij net als in 2014 minimaal een verdrievouding te zullen realiseren ten opzichte van vorig jaar met het crowdfunden van duurzame energieprojecten.” – Jan Willem Zwang, Greencrowd


“2015 wordt het jaar waarin crowdfunding ofwel crowdfinancing definitief gaat doorbreken!” – Pim van de Velde, Kapitaal op Maat


“Lendahand verwacht voor 2015 dat investeerders crowdfunding definitief als volwassen en volwaardig alternatief gaan zien voor traditionele vormen van sparen en beleggen. De trend van ‘power to the people’ past goed bij deze tijd waarin investeerders zelf uitmaken hoe hun geld wordt besteed en tegen welke risico’s. Wij verwachten de harde groei in 2015 dan ook door te zetten, ondermeer door tenminste 2 nieuwe (opkomende) landen aan ons portfolio toe te voegen. – Peter Heijen, Lendahand


“Wij verwachten dat de “Power to the People” trend zich verder ontwikkelt in 2015. Een toenemend aantal live performances zal worden gecrowdfund door de verzamelde kracht van fan communities en de professionele gebruikers van ons platform.” – Annemarie van Duijn, Live on Demand


“Oneplanetcrowd realiseert financiering voor groene en sociale ondernemers en heeft haar crowd sinds de oprichting eind 2012 snel zien groeien tot ruim 13.000 mensen. Wij zien dat steeds meer mensen het belangrijk vinden om naast een financieel rendement ook een positieve impact met hun belegging te realiseren.” – Maarten de Jong, Oneplanetcrowd


“ABN AMRO zal in 2015 verder onderzoek doen naar crowdfunding en de toegevoegde waarde van crowdfunding voor haar klanten. Tevens zal zij antwoord geven op de vraag hoe crowdfunding ingezet gaat worden voor de financiering van haar zakelijke klanten.” – Arthur van de Graaf, Seeds


“Symbid ontwikkelt zich in 2015, mede door de samenwerking met financieel adviesbureau Credion, van een equity based crowdfundingplatform naar een online financieringsplatform dat toegang biedt tot verschillende financieringsvormen, zowel traditioneel als alternatief. Door de lancering van het nieuwe monitoring systeem krijgen investeerders de gewenste transparantie en zal de financierbaarheid van ondernemers worden vergroot. The Symbid Funding Network wordt zo het go-to platform voor MKB financiering.” – Maarten van der Sanden, Symbid


“De crowdfunding markt in Nederland heeft inmiddels een redelijk volwassen fase bereikt. In 2015 wordt het de uitdaging om crowdfunding gemeengoed te gaan maken. Crowdfunding wordt nog door een te beperkte groep mensen echt begrepen en gebruikt. Wat zou er gebeuren als eind 2015 iedere Nederlander wel eens een crowdfunding project zou hebben gesteund?” – Eric Graafland, the Wayv


“Voor voordekunst is 2015 een spannend jaar: dit voorjaar lanceren we een geheel nieuwe website met daarop meer aandacht voor de persoonlijke verhalen van zowel donateurs als projectmakers. We hopen op deze manier nog meer mensen te enthousiasmeren om bij te dragen aan een levend kunst- en cultuurklimaat.” – Roy Cremers, voordekunst


“Door teruglopende overheidssubsidies en een grotere bekendheid van crowdfunding verwachten wij een sterke groei van crowdfunding voor maatschappelijke initiatieven. We zien nu al dat steeds meer gemeenten beginnen warm te lopen voor initiatiefnemers die via crowdfunding hun idee realiseren en het instrument inzetten om een actieve community te bouwen.” – Aster van Tilburg, Voor je Buurt


“Crowdfunding is voor steeds meer sporters en sportinitiatieven een geschikt middel om hun maatschappelijke waarde te tonen. Zij verzamelen zo een betrokken community om zich heen en versterken hun competenties op het vlak van ondernemen. Goed voor nu, maar zeker ook voor later, na hun sportcarrière. Ondernemende topsporters zijn de topsporters van de toekomst. Wij zijn Sport biedt hen daarvoor de tools en de begeleiding.” – Paul Dirkse, Wij zijn Sport

 

Meld je aan en download het volledige rapport